Fisa proiectului Fisa proiectului

Titlu: „ PLATFORMA PILOT DE VALORIZARE TRANS-DISCIPLINARA PRIN BAZE DE DATE RELATIONATE”
Acronim: PILOT
Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CECRCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000(COORDONATOR)
Partener: Muzeul National de Istorie a Romaniei (P1)
Partener: SC SIVECO ROMANIA SA (P2)
Autoritate Contractanta: Unitate Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării
Contractul nr.: 321/2014
Cod proiect : PN-II-PT-PCCA-2013-4-1022
Buget Total: 1.439.189,00  RON
Sursa 1 - Finantare de la bugetul de stat: 1.250.000,00 RON
Sursa 2 - Finantare din alte surse atrase(Contributie financiara proprie):  189.189,00  RON
Durata: 39 luni
 
Contact:
Director de proiect: dr. Marina Tautan
Adresa: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000,
Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, judet Ilfov
Tel: +4 0314 05 63 98
Fax: +4 0314 05 63 98
Email:  certo@inoe.ro